Activități

RePeat RePeat
Activități

Activități principale:

Proiectul cuprinde două tipuri de activități principale:

Primul vizează monitorizarea și evaluarea stării de degradare a turbăriilor (activitate necesară din cauza faptului că, din perioada de evaluare efectuată în proiectul PeatRO și până la ora actuală, starea turbăriilor s-a modificat semnificativ), evaluarea ecosistemelor turbăriilor, a regimului hidrogeologic și geomorfologic, probarea și evaluarea caracteristicilor fizico-chimice ale stratului de turbă/surselor de apă.


Al doilea tip de activități cuprinde lucrări de reabilitare ecologică, pentru reducerea/eliminarea impactului pășunatului, restabilirea regimului hidric optim, eliminarea vegetației invazive și a biomasei de vegetație ierboasă și de lemn mort, recolonizarea vegetației caracteristice în zonele degradate din punct de vedere fitocenologic, și amenajarea unor poteci tematice, atât în scop educativ, cât și pentru realizarea unui turism dirijat, cu impact scăzut asupra turbăriilor.

Proiectul are o componență administrativă de management, iar expertiza personalului din unitatea de implementare a proiectului (UIP) acoperă toate activitățile propuse.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2023