Despre noi

RePeat RePeat
Despre noi

Obiectivul general al proiectului:

 
Constă în lucrări de intervenție în vederea stopării pierderii biodiversității ecosistemelor de turbărie din zona Centru, refacerea sistemului hidric a acestora, precum și monitorizarea continuă a lucrărilor de refacere ecologică.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică şi Resurse Montane Miercurea Ciuc (ICDCRM M-Ciuc – Promotor proiect) în parteneriat cu Institutul Norvegian de Cercetare în Bioeconomie (NIBIO – Partener 1) și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP – Partener 2) a câștigat proiectul “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”.

 

Bugetul proiectului: 4.218.620,37 Lei (852.280,97 Euro)Perioada implementării: 2022 - 2024Entitate finanţatoare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021

 

Obiective specifice:

 • identificarea și evaluarea zonelor și subzonelor ce necesită intervenții de restaurare/reconstrucție ecologică (acest obiectiv este necesar pentru evaluarea stării ecosistemelor de turbărie, afectate de schimbările drastice de climat din ultimii 5 ani, respectiv datorită introducerii unor noi turbării neevaluate prin proiectul PEATRO);
 • eliminarea/atenuarea impactului antropic prin restabilirea și optimizarea regimului hidric al ecosistemelor de turbării;
 • ecologizarea și eliminarea vegetației invazive;
 • recondiționare și realizare traseu tematic cu scop educativ și reducerea impactului turismului necontrolatmonitorizare pre- și post-intervenție;
 • înlăturarea speciilor lemnoase și ierboase invazive;
 • eliminara biomasei (vegetației nespecifice și a lemnului mort);
 • eliminarea/blocarea canalelor de drenaj;
 • eliminarea de depozite ilegale de deșeuri;
 • eliminarea/mutarea jgheaburilor;
 • realizarea de stăvilare/diguri;
 • montarea de garduri electrice;
 • lucrări de mentenanță la podețuri și pasaje;
 • recolonizare cu specii caracteristice;
 • construire deversor;
 • amplasarea capcanelor feromonale;
 • relizarea unor trasee tematice.

Rezultate așteptate:

a) rezultatele directe ale proiectului:

 • restabilirea florei caracteristice turbăriilor;
 • optimizarea nivelurilor hidrologice și hidrogeologice ale turbăriilor;
 • scăderea influenței antropice;
 • realizarea unui turism rațional și sustenabil;
 • eliminarea/reducerea speciilor invazive;
 • îmbunătățirea calității apei din turbării;
 • instalarea unui sistem modern de monitorizare și evaluare a parametrilor hidrogeologici ai turbăriilor.

b) rezultatele indirecte:

 • creșterea capacității I.C.D.C.R.M. Miercurea Ciuc și ANANP pentru reabilitarea și reconstrucția ecologică a turbăriilor;
 • eficientizarea activităților interne al I.C.D.C.R.M. Miercurea Ciuc și ANANP în ceea ce privește evaluarea hidrologică și hidrogeologică a zonelor umede/turbării;
 • creșterea nivelului de informare a cetățenilor pe tema turbăriilor și zonelor umede;
 • creșterea nivelului de informare a cetățenilor in domeniul ecosistemelor specifice turbăriilor;
 • restabilirea regimului hidrodinamic și de interconectivitate a turbăriilor cu zonele învecinate.
Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2023