Parteneri

RePeat RePeat
Parteneri

Promotor - ICDCRM Miercurea Ciuc

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea Ciuc funcționează în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și își desfășoară activitatea în baza HG nr. 992/2018, obiectul principal de activitate fiind cercetarea științifică în domeniul cinegeticii și al resurselor montane. Domeniile de cercetare relevante pe care le-au abordat cercetătorii din cadrul ICDCRM sunt în agromediu și schimbări climatice, respectiv impactul diferiților poluanți asupra factorilor de mediu. Cercetătorii institutului s-au remarcat prin lucrări științifice valoroase, publicate în unele din cele mai prestigioase reviste de specialitate din lume, demonstrând impactul internațional ridicat al cercetărilor, alături de diversitatea subiectelor. Cercetătorii ICDCRM au publicat lucrări în domeniul hidrologiei, în care  s-a studiat impactul chimismului precipitațiilor asupra diferitelor medii geochimice, respectiv variabilitatea spațio-temporală a precipitațiilor asupra depresiunilor intramontane închise, care cantonează și turbăriile din regiunea Centru. Cercetătorii au abordat, de asemenea, și problema pierderii de ape subterane în urma lucrărilor de drenaj și a regularizărilor cursurilor de apă, precum și fenomenele de autocombustie a turbei. Toate aceste lucrări susțin problematica programului de reabilitare ecologică a zonelor umede / turbăriilor, prin demonstrații științifice de înaltă calitate. Impactul antropic asupra solurilor turboase, turbăriilor și a zonelor umede este studiat de către ICDCRM în cadrul proiectului Distribuția elementelor rare pământoase în turba din ”Polul Frigului” din Carpații Orientali, finanțat de Centrul de Neutroni Budapesta (BNC), proiect în care este evaluat conținutul de elemente rare pământoase din turbă. Aceste rezultate pot fi extrapolate pe turbăriile degradate, în scopul obținerii de seturi de date relevante în domeniul modificărilor paleoclimatice și a estimării impactului intensificării activităților antropice la nivel regional.

 

Partener 1 - NIBIO

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) is to contribute to food security and safety, sustainable resource management, innovation and value creation through research and knowledge production within food, forestry and other biobased industries.

 

Partener 2 - ANANP

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) a fost înființată în anul 2016, prin Legea nr. 95/2016 și funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 997/2016.
ANANP este o instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și funcționează în subordinea Ministerului Mediului.
Scopul ANANP este administrarea unitară și eficientă a ariilor naturale protejate și conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, reglementate prin dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2023