Situri

RePeat RePeat
Situri

În vederea luării deciziilor corecte privind alegerea metodei adecvate de restaurare, adaptat specific pentru fiecare turbărie în parte, au fost întreprinse evaluări a stadiului de degradare a acestor habitate. Cu ocazia efectuării, de către specialiștii în domeniu – angajați ai partenerului de proiect Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – a inspecțiilor pe teren au fost identificați principalii factori care au condus la perturbarea acestor ecosisteme fragile. Pe baza situațiilor reale și actuale găsite la fața locului, au fost propuse în cadrul acestei propuneri de proiect măsurile concrete necesare a fi executate pentru înlăturarea  presiunilor și amenințărilor.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2023