10. HR-011 - Mlaștina Nádasfürdő

RePeat RePeat
10. HR-011 - Mlaștina Nádasfürdő

Localizare: Turbăria este situată la Sud-Vest de localitatea Tușnad Nou, respectiv la Sud-Est de localitatea Lăzărești, pe teritoriul județului Harghita. Mlaștina Nadasfurdo este situat la o altitudine de 680 m, coordonatele latitudinale (N) fiind 46° 10’ 35,54”, respectiv longitudinale (E) 25° 54’ 46,11”, având o suprafață de 6,33 ha. Teritoriul turbăriei este în proprietatea comunei Tușnad. Aria HR-011 – Mlaștina Nadasfurdo face parte integrantă din situl de interes comunitar Bazinul Ciucului de Jos  ROSCI0007, și din rezervația naturală RONPA0493 Mlaștina Nadaș.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal este 7230 - Mlaștini alcaline. Starea de conservare a acestui habitat, evaluat pe baza masuratorilor din teren, este periclitată de factori biotice și abiotice drept pentru care necesită o reabilitare adecvată în cadrul acestui proiect.

Presiunile și amenințările identificate: Pe timpul inspecțiilor de teren au fost identificate presiunile actuale, dar și de cele care vor amenința habitatele în viitor. Lângă cele identificate în schemele de restaurare din programul PeatRO am mai identificat și alte factori perturbatorii, presiuni și amenințări:

  • regim hidric inadecvat pentru habitatul 7230. La unele locuri s-a identificat eroziunea regresivă care deseacă turbăria. Necesită realizare stăvilare prin intervenția subactivității 3.3;
  • invadarea vegetației lemnoase, a speciilor de Salix cinerea, Salix caprea, Populus tremula. Aceste specii din cauza aniilor secetoase din trecut au început să invadeze cât mai tare, ocupând o suprafață de 3.36 ha din turbăria. Necesită subactivitatea 4.1;
  • invadarea stufului (Phragmites australis), care necestită intervenții pe o suprafață de 1 ha (subactivitatea 4.2);
  • cumularea cantității de biomasă prin descompunerea vegetației ierboase, care contribuie la creșterea gradului de mineralizare și eutrofizare a turbăriei. Necesită intervenții respectiv cosire pe o suprafață de 3 ha (subactivitatea 6.1);
  • turism inadecvat/necontrolat. Necesită recondiționare traseu tematic (subactivitate 8.1), prin care se poate elimina intrarea necontrolată a turiştilor în zonele cele mai valoroase ale turbăriei, minimizând impactul prin călcare a plantelor caracteristice;
  • s-a constatat că pe unele locuri există dispariția speciilor caracteristice ale habitatului 7230, drept pentru care necesită intervenția din subactivitatea 5.2 și 5.1.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024