3. HR-058 – Mlaștina Heveder - Kicsi Romlás

RePeat RePeat
3. HR-058 – Mlaștina Heveder - Kicsi Romlás

Localizare: Turbăria HR-058 se află în extremitatea sud-estică a județului Harghita, în apropierea graniței cu județul Covasna, situat la nord de turbăria CV-028 - Mlaștina de sub Batani. Se găsește la o altitudine de 958 m, având coordonatele GPS latitudine (N) 46˚11’44.97” și longitudine (E) 26˚12’27.95”, fiind o turbărie de dimensiuni reduse, are o suprafață de 4.94 ha. Mlaștina Heveder – Kicsi Romlás face parte din izlazuri comunale fără număr din proprietatea comunei Plăieșii de Jos. Turbăria face parte integrantă din situl de interes comunitar Natura 2000 Tinovul Apa Lină – Honcsok ROSCI0241 și din aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0169.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal este 7110 – Tinoave bombate active, iar cel secundar 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie, lângă care este în curs de formare habitatul 91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră. Starea de conservare a habitatelor principale și secundare 7110 și 7140 sunt nefavorabile rea cu o degradare avansată și continuu, cărora se necesită intervenții de reabilitare.

Presiunile și amenințările identificate. Pe timpul inspecțiilor de teren au fost identificate presiunile actuale, dar și de cele care vor amenința habitatele în viitor. Lângă cele identificate în schemele de restaurare din programul PeatRO am mai identificat și alti factori perturbatorii, presiuni și amenințări:

  • intensificarea invadării de specii lemnoase mai ales de Betula pubescens. Sunt afectate habitatele 7110 și 7140. Necesită eliminarea acestor specii invazive pe o suprafață de 4.1 ha prin intervenția subactivității 4.1;
  • regim hidric neadecvat pentru habitatele 7110 și 7140. Nivelul apei freatice este scăzut din cauza creșterii eroziunii în adâncime a pârâului care delimitează aria din partea Sudică. Necesită realizare stăvilare prin intervenția subactivității 3.3;
  • s-a constatat dispariția speciilor caracteristice ale habitatului principal 7110, drept pentru care necesită intervenția pin subactivitatea 5.2.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024