7.2 HR-057 – Mlaștina de la nord-vest de satul Fântâna Brazilor

RePeat RePeat
7.2 HR-057 – Mlaștina de la nord-vest de satul Fântâna Brazilor

Localizare: Această turbărie se află la Nord-Vest de turbăria HR-042 – Mlaștina Fântâna Brazilor, respectiv de satul Fântâna Brazilor, după cum arată și denumirea acesteia. Mlaștina de la nord-vest de satul Fântâna Brazilor din județul Harghita aparține din punct de vedere administrativ comunei Corund, aflându-se la altitudinea de 913 m , având coordonatele GPS latitudine (N) 46˚29’44.27” și longitudinale (E) 25˚14’47.40”, și o suprafață de 20.91 ha. Această turbărie nu face parte din cadrul ariilor naturale protejate ce aparțin rețelei ecologice europene NATURA 2000.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal este 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie, Starea de conservare a acestui habitat este considerată favorabilă cu o degradare minoră.   

Presiunile și amenințările identificate: Pe timpul elaborării din teren nu s-a identificat presiuni noi din această arie.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024