8. HR-035 – Mlaștina de la Pârâul Rușilor

RePeat RePeat
8. HR-035 – Mlaștina de la Pârâul Rușilor

Localizare: Această turbărie este cea mai nordică din cadrul celor 11 turbării propuse spre reabilitare din zona Centru în cadrul prezentului proiect. Mlaștina de la Pârâul Rușilor este situat în nordul județului Harghita, în apropierea graniței județului Suceava, la Nord de Comuna Bilbor. Turbăria având codul HR-035, denumită Mlaștina de la Pârâul Rușilor se găsește la o altitudine de 945 m, putând fii identificată cu coordonatele GPS latitudine (N) 47˚5’56.17” și longitudinale (E) 25˚28’37.95” și fiind o turbărie de suprafață redusă de numai 3.02 ha. Aria se află în proprietatea Asociației Composesoratul Lăzarea, fără număr cadastral. Mlaștina de la Pârâul Rușilor nu este sit de importanță comunitară, nefiind integrat în sit NATURA 2000.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal din această arie este 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie. Starea de conservare al acestui habitat pe timpul elaborării de teren s-a considerat fiind degradat moderat, aflând într-o stare de conservare nefavorabilă

Presiunile și amenințările identificate: Pe timpul inspecțiilor de teren au fost identificate presiunile actuale, dar și de cele care vor amenința habitatele în viitor. Lângă cele identificate în schemele de restaurare din programul PeatRO am mai identificat și alte factori perturbatorii, presiuni si amenințări:

  • intensificarea efectului de pășunat pe partea Vestică a terenului, drept pentru care necesită eliminarea acesteia prin intervenția de construire gard electric în porțiunea afectată (subactivitatea 2.1 și 2.2);
  • cumularea cantității de biomasă prin descompunerea vegetației ierboase, care contribuie la creșterea gradului de mineralizare și eutrofizare a turbăriei. Necesită intervenții respectiv cosire pe o suprafață de 1.2 ha (subactivitatea 6.1).

 

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024