9. HR-005 - Tinovul Luci Centru

RePeat RePeat
9. HR-005 - Tinovul Luci Centru

Localizare: Aria de turbărie delimitată, propusă spre reabilitare în cadrul prezentului proiect, denumită Tinovul Luci se află în sud-vestul județului Harghita, în centrum Munții Harghitei, aparținând administrației teritoriale Comunei Sâncrăieni. Această turbărie este la o altitudine de 1087 m, având coordonatele GPS latitudine (N) 46 º 17 ʹ 46,78” și longitudine (E) 25 º 43 ʹ 21,35”, și o suprafață extinsă. Teritoriul pe care se intenționează efectuarea de lucrări de reabilitare este de 80.9 ha. Turbăria se află în proprietatea Composesoratului Sâncrăieni. HR-005 Tinovul Lucii face parte integrantă din situl de interes comunitar ROSCI0246 Tinovul Luci, și din rezervația naturale de interes național RONPA0482 Tinovul Luci.

Starea de conservare: Tipul habitatului principal este 91D0* Turbării cu vegetaţie forestieră, iar cel secundar 7140 – Mlaştini turboase de tranziţie. Starea de conservare a habitatului principal 91D0 este amenințată de presiunea I02 Specii native, indigene problematice, ipide la molid fiind accentuate în alocuri pe partea estică a sitului. În aceste locuri focarul de Ipide a afectat semnificativ speciile de Pinus sylvestris cauzând uscarea arborilor. În urma doborâturilor de vânt și rupturilor de gheață și zăpadă (cauzat în ianuarie-februarie 2019) mulți dintre arborii uscați și din cele sănătoase de pin silvestru și de molid au fost doborâte/rupte. Luând în considerare aceste fenomene considerăm că starea de conservare a habitatului 91D0 din punct de vedere structurii și funcțiilor sale specifice trebuie evaluat nefavorabil – inadecvat. Habitatul secundar ocupă un spațiu foarte mic din suprafața propriu-zisă doar la extremitatea ariei în nordul acesteia și se consideră starea de conservare favorabilă drept pentru care nu necesită intervenții de reabilitare.

Presiunile și amenințările identificate: Pe timpul inspecțiilor de teren au fost identificate presiunile actuale, dar și de cele care vor amenința habitatele în viitor. Lângă cele identificate în schemele de restaurare din programul PeatRO am mai identificat și alte factori perturbatorii, presiuni și amenințări:

  • regim hidric inadecvat pentru habitatul 91D0. Necesită realizare stăvilare prin intervenția subactivității 3.3;
  • cumularea cantității de biomasă prin descompunerea vegetației lemnoase. Au fost identificate uscări de pin silvestru (în cantități mari) cauzată de focarul excesiv de ipide, și de rupturi de zăpadă. Se va solicita în prima fază un studiu documentar care să analizeze aceste daune și să exprime soluții adecvate pentru extragerea volumul de lemn mort/reducerea respectiv prevenirea daunelor enumerate. Acest studiu se va elabora prin cadrul subactivității 1.5;
  • au fost identificate mai multe pâlcuri cu daune de focarul de ipide, care necesită amplasare capcanelor feromonale implicând subactivitatea 5.3;
  • turism inadecvat/necontrolat. Necesită realizare traseu tematic (subactivitate 8.1), prin care se poate elimina intrarea necontrolată a turiştilor în zonele cele mai valoroase ale turbăriei, minimizând impactul prin călcare a plantelor caracteristice.

Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)
icdcrm.miercureaciuc@asas.ro
Mun. Miercurea Ciuc, str. Progresului, nr. 35/B, cod poștal: 530240
0366-100 203
Copyright © all rights reserved 2024